Videre arbeid

Sommermøte på hytten i 1942
Sommermøte på hytten i 1942

Det videre arbeidet med hytten.
Den utsatte beliggenheten viste deg snart å by på utforfringer. Til tross for at hytten ble utstyrt med stålstag og andre sikringstiltak skulle det vise seg at bergensværet på dette stedet etter få år førte til at det ble nødvendig med utbedringer. Dette skulle vise seg å bli en permanent bekymring for skiftende hyttestyrer. Det ble tidlig klart at en del av materialbruken ikke holdt mål. Det ble først bestemt å utbedre taket. Et stort innsamlingsarbeide resulterte i kr. 1340, nesten like mye som den opprinnelige kostnaden for hytten 7 år tidligere. Det holdt til et dekke av stor, rektangulær skifer, 2736 i tallet. Og dette skulle bæres opp på ryggen.
I 1943 var skifertaket på plass.