Styret

Gamlekarer utenfor buekorpshuset.
Gamlekarer utenfor buekorpshuset.

Sandviksguttenes forening 2017.

Formann Geir de Lange 95720829
Kasserer Arne Jacobsen 91532324
Sekretær Styremedlem Odd Solend 46916488
Styremedlem Geir Røberg 93407063
Styremedlem Torgeir Helland 92801941
Suppleant Kjell Lervik 90032287
Suppleant Eyvind Hartvedt 90558790
E-post: geir.lange@bkk.no

Se en fullstendig oversikt over samtlige styresammensetninger i Sandviksguttenes forening fra 1931 til 2013.