Ikke bare slit

Fra  venstre  byggekomiteens forman Chr. Pedersen og Herman Skare (med varebil). Legg merke til stålrennen i bakgrunnen. Fotograf: Ukjent.
Fra venstre byggekomiteens forman Chr. Pedersen og Herman Skare (med varebil). Legg merke til stålrennen i bakgrunnen. Fotograf: Ukjent.

Ikke bare slit og arbeid
I foreningens møteprotokoll fremkommer det at arbeidsbyrden nok ikke var helt jevnt fordelt. Man beklaget seg over at mange av medlemmene helst viste sin iver for hytten når det var festligherer på gang. Og festligheter var det.
Dette var jo i en tid hvor lørdag var arbeidsdag, og de færreste hadde anledning til å komme seg ut av byen; enn si komme seg fri fra trangboddhet og forpliktelser i helgene.

På bildet ser vi muntre gamlekarer på vei til hytten medbringende rikelige forsyninger. Bildet er tatt i 1937 ved den nordre demningen i Munkebotsvannet. Det er antagelig tatt i forbindelse med foreningens sommermøte dette året.