Aktiviteter

Juletreff 1998 Svein Tangseth er nisse.   Foto: Helge Olsvold.
Juletreff 1998 Svein Tangseth er nisse. Foto: Helge Olsvold.

Aktiviteter i hytten
Den ordinære drift og det som flesteparten av de turgående legger merke til har vært Åpen hytte søndager mellom 11 og 15. Tidligere om årene har det i tillegg vært en del faste arrangementer i hytten. I en rekke år arrangerte styret Sandviksfjellsturen. Her vanket det både nåler, medaljer og vandrepokaler. Juletreffet var også en årviss foreteelse. En rekke av foreningens eldre garde opptrådte i disse årene som Julenisse til de aller yngstes store fryd og fornøyelse. Det som i midlertid har vært den mest sosiale aktiviteten og drivkraften i styrearbeidet, i alle fall de senere år, har vært vedlikeholdet.
Som tidligere nevnt har hytten en beliggenhet som stiller store krav til motstandsdyktighet mot elementene. Man kan opp gjennom hyttens historie lese om gjentatte forekomster av lekkasje og bygningsskader. Hytten har måttet gjennomgå flere store ansiktsløftinger.
Det har vært eksperimentert med ulike materialer på vegger og tak. Ovner og peiser har vært byttet ut og montert med ulike skorsteiner. Kjøkken har vært skiftet flere ganger. Ulike løsninger for avløp og brønn har avløst hverandre. Fargevalget har også variert etter engasjerte diskusjoner i foreningen.