Siste 15 - 20 år

Resultatet av vedproduksjonen i 2010 lagret i et midlertidig skjul på hyttens østside. Foto: KL.
Resultatet av vedproduksjonen i 2010 lagret i et midlertidig skjul på hyttens østside. Foto: KL.

De siste 15 – 20 år.
Den siste store totalrenovasjon ble utført fra 1993 til 1996 under ledelse av daværende hytteformann Helge Olsvold. Det ble lagt nytt gulv, nytt tak, nytt utvendig og innvendig panel, satt inn nye vinduer, nytt kjøkken, ny ovn/peis og ny skorstein samt innført nye rutiner som har stabilisert tilstanden for bygningen.
Ved til oppvarming har alltid vært oppfattet som en unødig utgiftspost. Å bære vedsekker på ryggen fra Munkebotn er dessuten en utakknemlig oppgave. En gave fra Skogselskapet i 1936 på 400 furuplanter har nå vokst seg store. En gave på kr. 50.000 fra Sparebanken Vest ved korpsets 150 års jubileum i 2007 satte styret i stand til å anskaffe utstyr for å nyttiggjøre seg Skogselskapets gave fra 1936. Med aggregat og effektiv redskap kan årets vedforsyning produseres i løpet av noen dugnadshelger. Et tilbygg for oppbevaring av ved og redskaper ble det også penger til.

Den siste utviklingen er at vi i 2013 har fått et solcelleanlegg opp å stå. Nå har vi pensjonert de illeluktende parafinlampene.