1997 Korpset er 140 år

Sandvikens Bataljon 150 år 1997. Denne videoen er et utdrag av en samlevideo for alle korps i bergen. Sjef John Christian Lervik forteller om korpsets opprinnelse. Filmklipp fra korpsets marsj gjennom gatene i Sandviken og trening på flyhavnen, også kalt "Flygaren".