1998 sesongen

Sesongen etter et jubileum er alltid vanskelig, erfaringsmessig går alltid medlemstallet ned og det er vanskelig å finne motivasjon til å alle de harde takene som skal til for å få til en god sesong. Men i år var dette annerledes. Antallet gutter på linje var faktisk ved enkelte anledninger bedre enn toppnoteringene fra 1997. Det er noe alle i Sandvikens Bataljon kan være stolte over.

Sesongen begynte en lørdag ettermiddag tidlig i Mars og frammøtet der og på de første gangene på linje var ikke det helt store og skryte av. Det er noe vi dessverre er blitt vant til de senere årene, men nå må det i all rettferdighet sies at været var veldig dårlig i denne perioden. Ettersom været ble bedre tok også frammøtet seg opp og på den første viktige dagen i sesongen, Fellesoppvisningen på Mulebanen med Skansens og Sydnæs, var vi over 60 gutter på linje. Denne dagen var særdeles vellykket for Sandvikens Bataljon. Slagergjengen, en av de aller beste slagergjengene vi har hatt på lenge og en av de beste i by’n, stilte mannsterk og knuste all motstand i svingene. På Mulebanen gjennomførte vi en skikkelig stilig eksersis. Det er alltid fint å se at alt det harde arbeidet som blir lagt ned i å få øvd inn en stilig eksersis gir resultater, dere gutter skal ha all ære for den tålmodigheten dere viste da vi slet som verst med å få øvd inn oppvisningen.
17. mai var det neste store på programmet. Dette er jo som kjent en viktig dato i Sandvikens Bataljons historie og vi markerte vår stiftelsesdag med å stille nesten 70 gutter på linje. Vi var som alltid et av de stiligste innslagene i 17. mai toget, og dagen ble avsluttet med pølsefest i “Huset”. 24. mai var det klart for Buekorpsenes dag 1998. En del av oss var med på formiddagsarrangementet på Tårnplass hvor det var innledende runde i konkurransene om beste slager og fanebærer i by’n. Selv om det var flyktelig dårlig vær stilte vi med nesten 50 gutter på linje på hovedarrangementet på Møhlenpris, og vi var på en skikkelig stilig måte med på markere buekorpsbevegelsen.
Landturen i år gikk til Raknestunet på Osterøy. Vi reiste fra Sandvikstorget om morgenen Lørdag 13.Juni. Raknestunet viste seg å være perfekt for oss, maten var god og vi hadde gode muligheter til å gjennomføre aktiviteter. Landturen ble gjennomført på den tradisjonelle måten, vi løp stafett, løp individuelle løp og spilte fotball. Turen ble selvfølgelig avsluttet med at offiserene ble kastet i vannet.
Vi kom tilbake fra Osterøy 14. Juni og sesongen ble avsluttet på Sandvikstorget med utdeling av diplomer og hederstegn. En lang og innholdsrik sesong er over men det er mange viktige oppgaver som står og venter. Den viktigste er selvfølgelig å få stabilisert medlemsantallet på et høyt nivå, men en annen veldig viktig oppgave er å kjempe for at Sandvikens Bataljon får beholde Sandvikstorget som eksersisplass. Dette tror jeg er avgjørende for Bataljonens framtid. Jeg oppfordrer derfor alle til å støtte opp om arbeidet for å bevare Sandvikstorget som Sandvikens Bataljons område og ikke som en parkeringsplass for en matvarekjede.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for meg. Jeg har hatt 12 utrolig flotte år i Sandvikens Bataljon og det er med tungt hjerte jeg nå gir meg som aktiv. Det er mange jeg vil takke etter denne sesongen. Jeg vil takke rådet for at det ga meg det ærefulle vervet som det er å være sjef, jeg vil takke alle foreldre for den støtten dere har gitt oss. Jeg ville rette en stor takk til Sandviksguttenes forening og til Damegarden, støtten dere gir oss er uvurderlig. Men mest av alt vil jeg takke dere gutter for den innsatsen dere har gjort. Uten den kunne vi ikke ha gjennomført en så god sesong som det vi har. Tusen takk alle sammen.
Jeg vil ønske den nye sjefen lykke til med oppgaven han nå står overfor. Jeg håper at du om et år kan se tilbake på din sjefssesong med like gode minner som det jeg kan.
Jeg kommer til å følge nøye med på hva som skjer i og rundt Bataljonen i de neste årene, jeg føler at den går lyse tider i møte, men det kreves at alle involverte er villig til å ta i et tak.
Tusen takk for meg og lykke til med sesongen som kommer.
Henrik Bjørge Pedersen, Sjef 1998