Teknisk

Deler av det gamle bygningsmiljøet i Grensegrenden er intakt. Buekorpshuset i nr. 1.
Deler av det gamle bygningsmiljøet i Grensegrenden er intakt. Buekorpshuset i nr. 1.
Grensegrenden i 1892. Buekorpshuset til høyre, nr. 2 til venstre og nr. 4 bak i midten.
Grensegrenden i 1892. Buekorpshuset til høyre, nr. 2 til venstre og nr. 4 bak i midten.
Kartutsnitt fra 1880.
Kartutsnitt fra 1880.

Tekniske bygningsopplysninger og kart.

Ved et slumpetreff av heldige omstendigheter klarte fremsynte Sandviksgutter å redde Grensegrenden 1 fra riving i 1974.

Nr. 4 ble revet først. Vi er usikre på årstallet. Tidlig på 1900-tallet ble nr. 3 revet for å gi plass til gymnastikksalen på Sandviken skole som sto ferdig i august 1906. Tidlig på 1970-tallet måtte nr. 2 vike for utvidelse av Ekregaten.

Det som er dagens buekorpshus var i meget dårlig forfatning og hadde gått over i historien dersom ikke Sandviksguttenes forening hadde fått overta og satt det i stand. Bergen kommune som fortsatt står som eier bekostet en del materialer og maling. Det var imidlertid gamlekarene til Sandvikens Bataljon som uten vederlag i løpet av to års dugnadsinnsats fikk huset restaurert.

Fortsatt står dessuten to av de andre gamle husene igjen i Grensegrenden. På samme side av gatestubben, bak Buekorpshuset opp mot muren mot Kirkegaten, ligger nr. 5. Dette huset er i privat eie. Til venstre for dette ligger nr 6. Dette huset eies av BBB og er nylig pusset opp..

   


Get Adobe Reader

Read file
 Huset - tegninger fra 1993 (2Mb)
Get Adobe Reader

Read file
 Diverse tegninger, dokumentasjon og kart (15 Mb)