Styret

Gamlekarer utenfor buekorpshuset.
Gamlekarer utenfor buekorpshuset.

Sandviksguttenes forening 2016.

Formann Geir de Lange 95720829
Kasserer Arne Jacobsen 91532324
Sekretær Eyvind Hartvedt 90558790
Styremedlem Odd Solend 46916488
Styremedlem Kai Roger Bruntveit 46448531
Suppleant Kjell Lervik 90032287
Suppleant Eirik Torp Hartvedt 99369376

E-post: geir.lange@bkk.no

Se en fullstendig oversikt over samtlige styresammensetninger i Sandviksguttenes forening fra 1931 til 2013.