Styret

Gamlekarer utenfor buekorpshuset.
Gamlekarer utenfor buekorpshuset.

Sandviksguttenes forening 2019.

Formann Arve Sætersdal Tlf.: 922 45 686,

Du treffer oss på telefon fra mandag til fredag kl. 08:00-20:00

Formann Arve Sætersdal arv-saet@online.no 1 år.

Styremedlem Eyvind Hartvedt ey-ha@online.no ny 2 år..
Styremedlem Geir Nygård geirn78@hotmail.com ikke på valg.
Styremedlem Einar Espeland espeland1944@gmail.com 2 år.
Styremedlem Geir Mathello de Lange geir.lange@bkk.no ikke på valg.
Suppleant Kjell Lervik lervikkj@online.no gjenvalgt 1 år
Suppleant Tom Fjærestad tom@glassogkarmmontasje.no ny 1 år


Se en fullstendig oversikt over samtlige styresammensetninger i Sandviksguttenes forening fra 1931 til 2013.