Styret

Gamlekarer utenfor buekorpshuset.
Gamlekarer utenfor buekorpshuset.

Sandviksguttenes forening 2018.

Formann Geir Røberg Tlf.: 934 07 063,

Du treffer oss på telefon fra mandag til fredag kl. 08:00-20:00

Formann Geir Røberg geir.roberg@dnb.no 1 år.
Styremedlem Arne Jacobsen ajaco-j@online.no gjenvalgt.
Styremedlem Geir Nygård geirn78@hotmail.com ny 2 år.
Styremedlem Odd Solend solend39@gmail.com ikke på valg.
Styremedlem Geir Mathello de Lange geir.lange@bkk.no ny 2 år
Suppleant Kjell Lervik lervikkj@online.no gjenvalgt 1 år
Suppleant Frantz Duelend frantz.dueland@gmail.com ny 1 år


Se en fullstendig oversikt over samtlige styresammensetninger i Sandviksguttenes forening fra 1931 til 2013.