Video

I forbindelse med verdelsutstillingen i Barcelona i 1929 ble det laget en film for å blant annet å illustrere tørrfiskhandelen med Nord-Norge. Sandviksguttenes forening fikk en kopi dette utsnittet som sin eiendom.
Flere branner har ført til tap av kulturminner i Sandviken. Her kan du se hvordan det så ut i Sandviken sett fra sjøsiden i 1929.