Juletrefest i huset 2008

Juletrefest 6 januar 2008.

Årets første arrangement i regi av Rådet i Bataljonen er den tradisjonsrike juletrefesten. Den ble i år arrangert i Huset søndag 6. januar. Opplegget ble i år noenlunde som vi har vært vant med, men med en stor forbedring. Med stort og smått var vi over femti fremmøtte soldater, offiserer foreldre og søsken. Damegarden bidro på kjøkkenet og offiserene serverte. Ingrediensene var spising, brus, presentasjon av årets offiserer, utlodning, filmfremvisning på vårt nye storlerret, nissebesøk med utlevering av godtepose og til slutt opprydding før vi alle gikk hjem. To timer flyr fort i godt selskap, så også på denne festen. For alle som var fremmøtt er jeg trygg på at denne festen ble en begivenhetsrik og morsom opplevelse. Avslutningsvis ønsker Rådet å frembringe en takk til alle som var med å bidra til forberedelsene og gjennomføringen av juletrefesten.