Terminliste høsten 2018

Gamlekarer i peisestuen 1997.
Gamlekarer i peisestuen 1997.


Fredag 24 august Åpent Hus Geir M De Lange
Fredag 14 september Åpnet Hus Geir Nygård
Fredag 5 oktober Åpent Hus Odd Solend
Fredag 26 oktober Høstmøte * Geir Røberg
Fredag 16 November Åpent hus Franne
Fredag 7 desember Åpent Hus Geir Nygård
Fredag 4 Januar Nyttårstreff AlleDet er muligheter for ekstra arrangementer utover disse planlagte, følg med på FB-gruppen Sandviksguttenes forening.

Åpent Hus starter kl. 19:30.

*) Høstmøte starter kl. 1900 - Åpent hus straks møtet er avviklet.

NB! Terminliste for guttene og Bataljonen: Se egen terminliste.