Terminliste høst 2019 / vår 2020

Gamlekarer i peisestuen 1997.
Gamlekarer i peisestuen 1997.
Nytt Kjøkken høst 2019. Foto: Arve Sætersdal.
Nytt Kjøkken høst 2019. Foto: Arve Sætersdal.

Kjøkkenet er nå ferdig restaurert. Vi kjører igang med program for våren 2020. Flere detaljer etter hvert.

Fredag 3. Januar NYTTÅRSTREFF* - Påmelding
Fredag 10. januar Forsinket Høstmøte* kl. 1900
Fredag 31. januar Åpent hus: Kjell Lervik
Fredag 21. Februar Åpent hus : Einar Espeland
Fredag 13. Mars Årsmøte **: Alle/Arve
Fredag 17. April Åpent hus: Eyvind Hartvedt
Onsdag 4. mai Bedugging: Alle
Fredag 29. mai Åpent hus: Geir DeLange
Onsdag 3 juni Fisketur ***: Alle
Fredag 19. juni Åpent hus - sesongavslutning: Arve Sætersdal

Åpent hus fra kl. 19:30

* Romjulstreff påmelding. Liste blir lagt ut i Huset.

** Årsmøte - oppmøte 19:00. Innkomne forslag må foreligge skriftlig til styret innen 28. februar.

*** Fisketur - PÅMELDING - oppmøte på Ludebryggen ved Gjensidige kl. 18:00, retur til samme sted kl. 23:00.

NB! Terminliste for guttene og Bataljonen: Se egen terminliste.