Terminliste VÅREN 2017

Gamlekarer i peisestuen 1997.
Gamlekarer i peisestuen 1997.


Fredag 27. Januar Åpent hus. Geir M De Lange
Fredag 17. Februar Åpent hus Kjell Lervik
Fredag 3. Mars Åpent hus. Odd Solend
Fredag 17. Mars ÅRSMØTE/åpent hus* Eyvind Hartvedt
Fredag 31. Mars Åpent hus
Fredag 21. April Åpent hus
Torsdag 4. Mai Bedugging/åpent hus
Lørdag 13. Mai Jubileumsarrangement Bataljon***
Onsdag 7. Juni Fisketur påmelding.**
Fredag 16. Juni Åpent hus

Åpent Hus starter kl. 19:30.

*) Årsmøte starter kl. 1900 - Åpent hus straks møtet er avviklet.
**) Fisketuren går fra Ludebryggen kl. 18.00 Retur samme sted ca. kl. 23.00
***) Jubileumsfest for gamlekarer påmelding.


NB! Terminliste for guttene og Bataljonen: Se egen terminliste.