Terminliste våren 2019

Gamlekarer i peisestuen 1997.
Gamlekarer i peisestuen 1997.


Fredag 29. mars Åpent hus Arve Sætersdal
Fredag 26. april Åpent hus Einar Espeland
Lørdag 4. mai Bedugging /Åpent hus Geir de Lange
Fredag 17. mai Stiftelsesdag Alle
Fredag 24. mai Åpent hus Tom Fjærestad
Onsdag 5. juni Fisketur ** Arve Sætersdal

** Fisketuren har bindende påmelding.
Skal det bli fisketur må nødvendig antall påmeldinger være klar senest 24.mai.

Liste blir lagt ut i huset. Påmelding kan også sendes på e-post til ey-ha@online.no

Det er muligheter for ekstra arrangementer utover disse planlagte, følg med på FB-gruppen Sandviksguttenes forening.NB! Terminliste for guttene og Bataljonen: Se egen terminliste.