Buekorpshuset i Grensegrenden

Buekorpshuset i Grensegrenden 1. Her finner du Sandvikens Bataljon.
Buekorpshuset i Grensegrenden 1. Her finner du Sandvikens Bataljon.
Bilde over Sandviken. Her finner du Huset.
Bilde over Sandviken. Her finner du Huset.
Kart over Sandviken. Her finner du Huset.
Kart over Sandviken. Her finner du Huset.

I mange år førte Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening en omflakkende tilværelse. Foreningen holdt sine styremøter og medlemsmøter privat og i ulike selskapslokaler (Rosenkrantz - Logen - Gamle Bergen - Orion m.fl.). Men i 1977 fikk Sandvikens bataljon og foreningen endelig sitt eget hus. Midt i hjertet av Sandviken ligger det; nærmere bestemt i Grendsegrænden 1, like bak tomten til tidligere Sandviken Skole. «Huset» som det heter blant sandviksguttene, tar seg godt ut der det ligger hvitmalt og velstelt like ved den trafikkerte Ekregaten.

I 1974 da det ble bestemt at huset skulle rives, var Knut Gjesdal, som i mange år hadde vært vaktmester for kommunens hus i Sandviken, våkent frempå. Han gjorde styret i Sandviksguttenes forening oppmerksom på det som var i emning. Etter brevskriving og personlig konta gitt, og en trofast gjeng sandviksgutter har siden lagt nekt kom en til enighet med kommunen om svært fordelaktige leievilkår. Signalet vard et imponerende arbeid for å få «Huset» i den stand det har i dag.

14. juni 1977 ble det offisielt åpnet med representanter fra kommunen, bydelsutvalget, bystyret og bataljonen tilstede. Her ble formannen Trygve Klungeland takket for sin store innsats, og Arne Fosse, Dag Nilsen, og Kjell Helgesen fikk Ørneorden for sitt arbeid i «Huset». Dessuten ble Rolf (Dolla) Rasmussen tildelt et stort tinnfat. (Han har jo Ørneorden fra før.) Mange navn kunne og burde vært nevnt i denne forbindelse. Vi vet alle å verdsette det store arbeid disse guttene har nedlagt de siste 30 årene. En arbeidsinnsats som har dannet grunnlaget for en helt ny holdning til Sandviken for svært mange. Dette samlingsstedet for korpset og foreningen har uvurderlig betydning for samhold og kameratskap sandviksgutter imellom. Så vi skylder dem alle en stor takk.

I årene som har gått har «Huset» i Grensegrenden vært svært godt utnyttet. Foruten lagerplass for korpsets eiendeler har guttene i Sandvikens Bataljon holdt sine rådsmøter her, og utenom sesongen har soldatene hatt et sted å være. Organisasjoner fra Sandviken og gamlekarforeninger i andre korps har også leiet lokalene. Og ikke minst har Sandviksguttenes forening benyttet seg av tilbudet. I disse årene har de utenom medlemsmøter og styremøter også arrangert såkalte «Åpent Husmøter» annen hver fredag i løpet av året. Her kan medlemmene stikke innom for å få seg en hyggestund med gamle kamerater. Dette at vi nå har et fast sted å samles er sikkert en av årsakene til at foreningens medlemstall økte.

Like før den offisielle åpningen var medlemstallet på 112. To år seinere var dette tallet øket til 210. I 1996 var tallet mer enn 300. I løpet av de siste 12 årene har antallet igjen gått tilbake. I 2012 var vi tilbake til 112 medlemmer. Vi trenger nytt blod.

I 1981 fikk huset i påbygg i form av et redsskapsskjul, utført på dugnad av foreningens medlemmer.

I 1986 ønsket Bergen kommune å selge huset. Foreningen så seg ikke den gang i stand til å påta seg det økonomiske ansvaret ved en slik ivestering. Man har derfor fortsatt leieforholdet med en årlig leie på 100 kr. pr. år.

Hvert år blir det foretatt dugnadsarbeider på Huset av foreningens medlemmer. Større materialutgifter får vi dekket av Bergen kommune.


Get Adobe Reader

Read file
 Leiekontrakten med kommunen.