Organisering

Hyttekomiteen i 1937 hvor samtlige ble tildelt bataljonens høyeste utmerkelse Ørneorden.
Hyttekomiteen i 1937 hvor samtlige ble tildelt bataljonens høyeste utmerkelse Ørneorden.

Organisering av driften
Gamlekarene sto for byggingen av hytten og det var enighet om at foreningen skulle ha eiendomsretten. Bataljonen derimot skulle ha bruksretten. Derfor skulle den også ha ansvaret for vakthold i helgene. Og så skjedde da det som måtte føre til en aldri så liten konfrontasjon mellom yngre og eldre. Den første vaktlisten ble ikke godkjent av Hus- og Hyttekomiteen. Som rimelig var, ble offiserene fornærmet. Guttene vendte ryggen til Sandvikshytten så lenge de ikke fikk ha eneansvaret for vakthold der. Tidligere offiserer og andre interesserte hadde påtatt seg ansvaret, og vi har vel her et typisk eksempel på hvor lett det kan gå prestisje i forholdet dersom gamlekarene gjør for mye av seg. Men det hele jenket seg etter hvert, og Sandvikshytten ble det den var ment å være: Et kjært og velbrukt samlingsted både for korpset og de eldre. Frem til 80 tallet var korpsguttene aktivt med både i driften og bruken av hytten. Senere er korpsguttene kommet i mindretall. Egentlig var det den gamle kjerne av aktive korpsgutter som gikk over i gamlekarenes rekker. I de senere år har lavere rekruttering til korpset gjort at denne kjernen av tidligere korpsgutter har måttet stå for mye av driften.