1957-1 Forberedelser

Filmen fra 1957 er tatt opp i farger. Når ny teknologi tillater at dette kan gjøres økonomisk vil den bli lagt ut på nettet i farger.
Denne del av videoen viser forberedelsene til feiringen og faneoverrekkelsen om morgenen søndag 12. mai 1957.