1957-2 Bataljonseksersis.

Sandvikens Baraljon 100 år del 2. Fortsettelse av feiring om morgenen. Bekransing av Stoltzehuset og graver. Innmarsj av gamlekarer og gjestende korps. Bataljonseksersis.