KORPSETS ØVELSER


§21 Hvis omstendighetene tillater det, i månedene mars, april, mai og delvis juni, ekserseres det hver søndag fra kl. 1700. Om nødvendig kan offiserene også bestemme eksersis andre dager i dette tidsrommet.
a Rådet kan sammenkalles på en hvilken som helst årstid.
b Offiserene skal fastsette nødvendige dager til utmarsj og bataljer. Ellers skal eksersisen mest mulig veksle med lek eller idrett.

§22
Den 17. mai er korpsets stiftelsesdag. Denne dagen skal alltid markeres med en mønstring. Feiring av stiftelsesdagen kan etter rådets beslutning legges til en annen dato.

§23
Årets ordinære øvelser opphører i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Dette skjer med en landtur og avslutning i Sandviken. Ordener, premier og idrettsmedaljer overrekkes ved avslutningen.