KORPSETS HEDERSTEGN


§24
a Korpsets høyeste utmerkelse er Ørneorden. Denne kan av ørnerådet bare tildeles menige og offiserer som har vist eksemplarisk oppførsel i eksersis og disiplin. Disse må ha minst 4 (fire) hederliger.
b Ørneorden kan dessuten unntaksvis tildeles offiserer som ved arbeid og oppofrelse har gjort seg særlig bemerket.
c Ørneorden kan også tildeles personer utenfor korpset, men dette kan kun skje ved enstemmighet i ørnerådet. Utdeling av Ørneorden bestemmes av Ørnerådet, som består av sjefen og de øvrige rådsmedlemmer som innehar Ørneorden.
d Andre hederstegn er:
• 5-års medalje
• 10-års medalje
• Offisers-orden, denne blir utdelt etter 3 år som offiser.
• Slager-medalje, denne blir utdelt etter 4 år som slager.
• Sjefs-medalje.
• Hederlig utdeles på landturstedet.