Julius Olsen

Sorenskriver Julius Olsen.
Sorenskriver Julius Olsen.

Julius Olsen er kanskje den som er best kjent av stifterne av Sandvikens Bataljon fordi han har skrevet en ypperlig beretning fra korpsets første tid. Han ble født på "Grunnen" i Sandviken i det som kalles Mansard-huset 19. november 1848. Hans far drev en innbringende bondehandel i en av bodene i strøket. Julius Olsen tok juridisk embetseksamen. Han ble politimester i Bergen og senere sorenskriver i Nordhordaland. Julius Olsen var levende interessert i sitt korps og var med ved de store jubileer så lenge han levde. Han var medlem og æresmedlem av Sandviksguttenes forening hvor han bl. a. holdt foredrag om livet i Sandviken i 1860-årene. Ved 70-års jubileet i 1927 ble Julius Olsen dekorert med Olavsordenen. Han døde i 1935.