Per Pedersen

Per Pedersen.
Per Pedersen.

Per Pedersen var styremedlem i foreningen fra 1952-1957 og formann i 1958 og 1959. Han hadde i tillegg til Sandviksguttenes forening også stor interesse for idretten. Han var en periode formann for Idrettslaget Sandviken som han var med å stifte i 1945. Her ble han også utnevnt til æresmedlem. Han representerer bindeleddet mellom korpset, foreningen og idrettslaget. I årene frem til han gikk bort i 2005 var han en hyppig deltaker på foreningens møter.