Alfred Skulstad

Kjøpmann Alfred Skulstad
Kjøpmann Alfred Skulstad

Alfred Skulstad (1880 - 1949) ble i 1945 ble utnevnt til æresmedlem i Sandviksguttenes forening. I 1931 var det han som kom med tanken om å gjøre en henvendelse til gamle og unge sandviksgutter for å få dannet en bydelsforening. Vi regner ham derfor for å være foreningens far.

Alfred Johan Skulstad ble gift med Maria (1883 - 1914 f. Ottestad) som hadde sin slekt i Modalen. De fikk 2 barn. Etter Marias død i 1914 giftet han seg i 1916 med Brita (1890 - 1963) som var Marias yngre søster. De fikk et barn sammen.

Alfred Skulstad kom også med tanken om å ta opp korresponderende medlemmer. Han drev selv en utstrakt brevveksling med utflyttede sandviksgutter i USA.
Alfred Skulstad var en stillfarende mann. Med sitt varme hjertelag og godhet vant han seg en stor venneskare. Fra foreningens oppstart i 1931 til sin død i 1949 levde og åndet han for foreningen.

Alltid var han villig når noe skulle gjøres, men holdt seg likevel i bakgrunnen. Formann ville han selv aldri være.

I 1898 var han en av initiativtakerne til byggingen av hytten Fjeldly. Den ble etter krigen omdøpt til "Ankerhytten". Det henger sammen med at et anker fra den tidligere hollandske fiskebåten "Voorbode" havnet i "området ved hytten" (egentlig ca. 100 meter syd-øst for Sandvikspilen) i forbindelse med eksplosjonsulykken på Bergen havn i 1944. Etter at sandviksguttene hadde fått ferdig sin egen hytte var det vanlig at man gikk veien om Fjeldly før man endte opp på "Utsikten" eller Sandvikshytten som den kalles i dag. Ankerhytten er nå overtatt av Eidsvåg KFUK-KFUM-speidere.

I mer enn 40 år var han en ivrig talsmann for Sandvikens Bataljon. På hans initiativ ble Sandviksguttenes forening stiftet 2. juni 1931. I rådsmøte 6. juni 1944 ble det enstemmig vedtatt å tildele kjøpmann Alfred Skulstad Ørneordenen .
Get Adobe Reader Read file
 Alfred Skulstads foredrag om Fjeldly. I dag kjent som Ankerhytten.