Andreas Olsen

Skipsreder Andreas Olsen.
Skipsreder Andreas Olsen.

Andreas August Olsen ble født i Bergen 20. februar 1847. Etter at ha gjennomgått Tanks Skole dro han i 15-års alderen til sjøs. I 1864 tok han styrmannseksamen ved Bergens Sjømannsskole og gikk deretter gradene. 27 år gammel, i 1874, ble han kaptein på fruktskipet, skonnertbrigg "Cecilia". To år senere fikk han barkskipet "Ceres", som han førte til 1880, da han gikk over i dampskipsfart. Etter en kort tid å ha ført S/S "Nordlyset" ble han fører av dampskipene Harald "Haarfager" og "Siggen", indtil han i 1893 stiftet Andreas Olsens rederi.

Før første verdenskrig disponerte firmaet 5 dampskip på til sammen 26000 tonn dw. Under krigen ble alle disse skipene enten torpedert, eller de forliste på annen måte. Sønnen, skipsreder Sigurd Olsen, tok senere over driften av rederiet.
Andr. Olsen har var styremedlem av Bergens Skipperforrenings 1901 - 1902 og formann 1903-1909. Han var medlem av Bergens Assuranceforenings representantskap fra 1898 og var fra 1907 en periode direktør i foreningen. I ca. 20 år har han vært medlem av der Norske Veritas faste komité, dessuten av styremedlem i Nordisk Skipsrederforening og i administrasjonen for Norges Banks Avdeling i Bergen. I en årrekke var han medlem av styret for Bergens Skoleskip og fungerte en periode som formann.

Andreas Olsen var sammen med sin bror Julius blant de som var med fra starten i Sandvikens Buekorps. Han ble utnevnt til æresmedlem i Sandviksguttenes forening i 1931.

Andreas Olsen døde i 1932, 85 år gammel.

Get Adobe Reader Read file
 Mer om Andreas Olsen.