Svein Tangseth

Svein Tangseth ble utnevnt til æresmedlem i Sandviksguttenes forening i 2003. Han hadde da vært primus motor, innehatt formannsvervet og flere andre posisjoner i styret i en årrekke. Han var et levende oppslagsverk om Sandvikens Bataljons og bydelens historie. Da han gikk bort i 2005, bare 59 år gammel, mistet foreningen og bydelen en av sine største entusiaster.

Les minneord i Bladet:

2005 - 3 Størrelse 13 MB