Johan Aarberg

Lektor Johan Aarberg.
Lektor Johan Aarberg.

I Sandviksguttenes forening var Johan Aarberg en avholdt foredragsholder, og med sine filmer og lysbilder levendegjorde han både bydelen og buekorpset for de mange interesserte tilhørere. Det var derfor ingen overraskelse da han i 1970 ble utnevnt til æresmedlem av Sandviks guttenes Forening.
Bladet «Sandviksgutten» tok han seg også av. I hvert nummer hadde han instruktive artikler om hus og eierforhold i Sandviken. Også til Gamle Bergens årbok har Johan Aarberg bidradd med vektige artikler om Sandviken.

Johan Aarberg ble dekorert med Ørneordenen ved landturavslutningen i 1966.
Han var født i Bergen 26. august 1910 og begynte i Sandvikens Bataljon som 9-åring. Han fikk medalje, men kom aldri lenger enn til soldat. Men hans interesse for Sandvikens Bataljon og Sandviksgutte nes Forening bare økte med årene. Særlig tok han seg av alt som hadde med Sandvikens historie å gjøre. Hans undersøkelser når det gjelder bydelens bebyggelse, er av stor verdi, og senere forskning vil ha stort utbytte av de granskinger Aarberg foretok.

Johan Aarbergs far var bøkker, og det var under beskjedne forhold han vokste opp og fikk sin utdannelse. Allerede i 7 års alderen gikk han som løpergutt med melk og brød og var først ferdig med det i 19.30-tiden omkvelden. I tiden før jul kunne arbeidstiden strekke seg til kl. 21.00 uten ekstra betaling. Når lønningen kom, var det å gå direkte til mor med den, ingen lommepenger kom på tale den gang.
I tillegg til arbeidet skulle leksene gjøres, og Johan Aarberg slurvet nok ikke med dem. Han tok examen artium i 1930, ble cand. real, i 1938 med botanikk som hovedfag. Fra 1945 var han lektor ved Sydneshaugen Skole og fra 1961 ved den nye Langhaugen Skole, inntil han tok avskjed i 1977.
Johan Aarberg var en dyktig turner og en habil fiolinist. Hans siste store plan var å skrive Sandvikens Bataljons historie, noe han ville hatt bedre forutsetninger for enn de fleste andre. Men så ble han plutselig revet bort i en altfor ung alder i 1977.